Skip to content

Contributie

Reddingsbrigade Dijk en Waard is een gezellige en informele vereniging van ongeveer 150 leden. Nieuwe leden zijn het hele jaar welkom. Iedereen vanaf 6 jaar met een zwem­diploma (uit het ABC) kan lid worden.

Eerst uitproberen
Je kunt gratis proberen wat zwemmen bij de reddingsbrigade inhoudt en zelf ervaren hoe de sfeer is. Meld je op onze zwemavond (elke donderdag van 19:00 tot 20:30) bij de balie in het zwembad en wij zorgen dat je mee kunt zwemmen in een groep die past bij je leeftijd en wensen. De zwemtijden van deze groepen kan je hier terugvinden.

Contributie
De contributie voor een heel jaar bedraagt:

€120,- voor leden
€45,- voor donateurs (mag 5x mee zwemmen)
€35,- voor instructeurs en bestuursleden
€25,- voor een bewakend (niet zwemmend) lid

De verenigings contributie is inclusief toegang tot het zwembad. Als je lid bent kun je het hele zwem seizoen meedoen met de trainingen. Je kan meedoen met allerlei verenigings­activiteiten. Door het lidmaatschap van de vereniging ben je ook automatisch lid van de nationale bond; Reddingsbrigade Nederland. De bondscontributie (€12,-) zit al opgenomen in de bedragen zoals ze hierboven beschreven staan. Het (eenmalige) inschrijfgeld bedraagt €5,-. Later in het seizoen lid worden kan ook. Je betaalt dan een deel van de contributie. Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de Huygenpas regeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

Familie korting
3e lid uit één huishouden gaat 50% van de verenigings contributie betalen, vanaf het 4e lid uit één huishouden zal 25% worden betaald. Geldt niet in combinatie met andere kortingen en de korting zal worden verstrekt over het goedkoopste abonnement.

Aanmelden
Aanmelden kan bij de balie in het zwembad tijdens onze zwemavonden. Vraag om het aanmeldingsformulier en lever dat ingevuld en met pasfoto weer bij de balie in. “Da’s alles,” je kunt meteen gaan zwemmen! Je kunt het  aanmeldingsformulier ook downloaden, thuis invullen en met een pasfoto inleveren.
Door je te aan te melden bij de brigade stem je in met onze statuten en huishoudelijke reglement.

Opzeggen
Opzeggen dient schriftelijk of per email bij de penningmeester te geschieden en moet voor 1 juli van het lopende seizoen gebeuren. Als je te laat opzegt kan de brigade eisen dat je alsnog contributie betaalt voor het volgende seizoen. Het is belangrijk dat je je aan deze spelregels houdt. Het voorkomt onaangename verrassingen voor jezelf en de brigade.