Skip to content

Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging: Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Veradering, kortweg de ALV, zal op maandag 27 januari 2021 worden gehouden.

Op de ALV worden belangrijke besluiten genomen voor de vereniging. Zo zijn de samenstellingen van de commissies en een eventuele contributie verhoging aan de orde. Ook zal er verantwoording worden afgelegd voor de boekhouding en de begroting voor het nieuwe seizoen. Een belangrijke bijeenkomst dus, die voor alle leden toegankelijk is. 

Tijd: inloop vanaf 19.15, start om 19.30 tot 22.30

Locatie: MS Teams

Deelnemen? Reserveer dan een ticket in de agenda.

Vanwege de Covid19 maatregelen zal deze ALV digitaal plaatsvinden via MS Teams. Daar hoeft u zelf geen software voor te installeren. U geeft zich op via de agenda. Op het opgegeven mail adres ontvangt u op een later moment een uitnodiging met uitleg en een teams link. Vanaf 19.15 kunt u deelnemen aan de vergadering door deze link aan te klikken. Let wel; voor het actief kunnen deelnemen heeft u een webcam en een microfoon nodig. Deze zijn standaard aanwezig in elke laptop, bij een grote computer heeft u die apart nodig. Ondersteuning nodig voor het deelnemen via ms teams?

Stuurt u dan tijdig (dus niet op de dag zelf) een bericht aan onze helpdesk.

Om de Notulen, agenda en overige stukken te kunnen bekijken is het noodzakelijk om een inlog te hebben voor deze website. Inloggen kan hier en registreren als nieuwe gebruiker kan hier. Ook voor deelname aan de ALV zal een inlog nodig zijn.

Agenda

 • Opening                                                                                                       
 • Mededelingen / vaststelling agenda / ingekomen stukken    
 • Vaststellen notulen ALV 2019 / bALV 2020     

De notulen van de laatste 2 ALV’s worden goedgekeurd door deze ALV

 • Resultaat 2019/2020                                                                                    

Inhoudelijke bespreking van het boekjaar 2019/2020

 • Kascommissie (verlenen decharge)                                                          

Verslag van de kascontrole en het gevoerde financiële beleid

 • Begroting 2020/2021 / Covid19 gelden (stemming) / Huisvesting                

De begroting van 2020/2021 was reeds vastgesteld. De nu al zichtbare afwijkingen tov de begroting (ivm Covid-19) zullen besproken worden. De vereniging heeft compensatie ontvangen voor de reeds betaalde badhuur. Dit bedrag van 2500 euro kan door gecompenseerd worden naar de leden of gebruikt worden om de zwakke financiële situatie van de vereniging te versterken. Naast mislopen van inkomsten uit bewakingen zijn wij namelijk ook geconfronteerd met hoge kosten voor huisvesting van ons varend materiaal. Over al dan niet compenseren van de leden, vanwege de nieuwe financiële situatie van vereniging,  zal in een voorstel ter stemming worden gebracht.

 • Begroting 2021/2022                                                                                

De begroting voor het boekjaar 2021/2022 zal worden besproken en vastgesteld.

 • Contributie voorstel 2021/2022 (stemming)                                              

Voorstel om de contributie van jeugdleden gelijk te trekken met normaal lidmaatschap. Daarmee komen de extra eigen bijdrage voor zwem examens te vervallen.

 • Vacatures (Penningmeester) (stemming)                                                 

Onze penningmeester Hetty Vodde heeft aangegeven te willen stoppen. Daarmee zijn wij op zoek naar een enthousiasteling met kennis van boekhouden die deze taak wil overnemen.

 • Code blauw / VOG                                                                                    

Het aanvragen van VOG voor vrijwilligers

 • Aanpassing huishoudelijk reglement (stemming naamswijziging)            

Voorstel wijziging naam van Reddingsbrigade <Heerhugowaard> naar <Dijk en Waard>.

 • Jaarverslagen (secretaris/CVR/TC/AC/PR)                                       

Het doornemen van de diverse jaar verslagen.

 • Rondvraag                                                                    

Wat verder ter tafel komt.