Skip to content

bALV / Nieuwjaars receptie

Uitnodiging:

Bijzondere Algemene Leden Vergadering

De Bijzondere Algemene Leden Vergadering, kortweg de bALV, zal op woensdag 8 januari 2020 worden gehouden.

Op deze bALV staan 2 onderwerpen op de agenda die doorgeschoven zijn vanuit de ALV van 25 november 2019, te weten;

Benoeming van de voorzitter.

De zitting periode van 3 jaar is voorbij en Joost de Vries heeft aangegeven niet verkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn. In de laatste ALV is dit besproken en tijdens de bALV zal een kandidaat namens het bestuur voorgedragen worden voor deze functie. Andere gegadigden staat het uiteraard vrij om zich ook aan te melden!

Benoeming bestuurslid.

Ook is de zitting periode van Giel Bleeker, hoofdtrainer, afgelopen. Tijdens de ALV heeft ook Giel aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Tijdens de bALV zal een kandidaat namens het bestuur voorgedragen worden als bestuurslid, om de taken van de hoofdtrainer op zich te nemen.  Andere gegadigden staat het uiteraard vrij om zich ook aan te melden!

Een belangrijke bijeenkomst dus, die voor alle leden toegankelijk is. 

Tijd: inloop vanaf 19.45, start om 20.00 tot 20.30

Locatie: Wijkcentrum de Horst, van Eedenstraat 5

LET OP: Na het afsluiten van de bALV gaan we meteen door met de nieuwjaars receptie!