Varend Redden

Reddingsbrigade Heerhugowaard heeft een actieve tak varend redden. Vrijwilligers van de vereniging zorgen voor de veiligheid van recreanten op en rond het Geestmerambacht. Ook beveiligen we het hele jaar door evenementen op en rond het water. Dat is nuttig en leuk werk in de buitenlucht!

Twee vaartuigen

Onze brigade beschikt over twee vaartuigen: Een reddings­vlet en een snelle boot.
De reddings­vlet kan veel mensen vervoeren en kan varen in ondiep water.
De snelle boot kan snel ter plaatse zijn bij een slacht­offer. Beide zijn gestationeerd op het Geestmer­ambacht, maar kunnen ook elders ingezet worden.

Vrijwilligers

Vanaf een leeftijd van ongeveer 14 jaar kunnen onze
leden varend redder worden.

Ze leren omgaan met een reddings­boot en ook hoe ze vanuit die boot mensen kunnen redden. In eerste instantie varen ze mee, later mogen ze zelf varen.
Met voldoende ervaring kunnen ze schipper worden.
Reddingsbrigade Heerhugowaard biedt
hiermee de mogelijkheid om als vrijwilliger leuk en nuttig werk te doen.