Materieel

De Reddingsbrigade Heerhugowaard heeft een actieve tak varend redden. Vrijwilligers van de vereniging zorgen voor de veiligheid van recreanten op het Geestmerambacht. Ook beveiligen we het hele jaar door evenementen op en rond het water. Dat is nuttig en leuk werk in de buitenlucht!

Twee vaartuigen

Onze brigade beschikt over twee vaartuigen: Een reddings­vlet en een snelle boot.
De reddings­vlet kan veel mensen vervoeren en kan varen in ondiep water.
De snelle boot kan vlug ter plaatse zijn bij een slacht­offer. Beide zijn gestationeerd op het Geestmer­ambacht, maar kunnen ook elders ingezet worden.

 

De HHW.0.18

De BiZa (Binnenlandse Zaken) rampen vlet.

Deze vlet maakt deel uit van de Nationale Reddingsvloot en is bij de Reddingsbrigade Heerhugowaard ondergebracht voor deze rampentaak.

Daarnaast wordt deze vlet veelvuldig ingezet voor de reguliere bewakingstaak en bij evenementen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De HHW.1.19

De laatste BRB (Bonds Reddings Boot) die nog in actieve dienst is bij een reddingsbrigade.

Gemaakt in 1984 en na de opknapbeurt in 2008 weer voor vele jaren inzetbaar bij reguliere bewakingen en evenementen. 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers

Vanaf een leeftijd van ongeveer 14 jaar kunnen onze
leden varend redder worden.
Ze leren omgaan met een reddings­boot en ook hoe ze vanuit die boot mensen kunnen redden. In eerste instantie varen ze mee, later mogen ze zelf varen.
Met voldoende ervaring kunnen ze schipper worden.
De Heerhugo­waardse Reddings­brigade biedt
hiermee de mogelijkheid om als vrijwilliger leuk en nuttig werk te doen.